Transfer Certificate

Iman Dey

Shreya Sarkar

Rifa Shekh

Sohan Patra

Anas Mollick

Aratrika Hazra

Tritam Dutta

Sweta Maity

Sayantan Mondal

Sk Jamir Hossain

Suhana Parveen

Soumodeep Manish

Meghna Karmakar

Sk Sakil

Deb Khotel

Sk Ajij

Sk Jamid Ali